کامپاگن بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله

کامپاگن: بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله تروریست های تکفیری داعش موشک

گت بلاگز اخبار اجتماعی آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور به صدا درآمد

۹۶ سد که ۴۰ درصد حجم مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را تشکیل می‌دهند کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. سدهای دز، سفیدرود، لار، زاینده رود، ساوه و ملاصدرا از آن جمله است.

آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور به صدا درآمد

آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور به صدا درآمد

عبارات مهم : ایران

۹۶ سد که ۴۰ درصد حجم مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را تشکیل می دهند کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. سدهای دز، سفیدرود، لار، زاینده رود، ساوه و ملاصدرا از آن جمله است.

به گزارش تسنیم، 18 سد کشور که 26 درصد مخازن 177 سد مهم کشور را به خود تخصیص داده شده است داده اند بین 40 تا 50 درصد آب دارند. سدهای کوثر، تهم ، دامغان ، سهند ، کارون 3 و کرخه از آن جمله است.

آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور به صدا درآمد

27 سد کشور که 26 درصد ظرفیت مخازن 177 سد مهم کشور را دارند بین 50 تا 70 درصد پر است که سدهای طالقان، کرج ، جیرفت، البرز و گتوند اولیا قابل ذکر است.

23 سد کشور نیز که 6 درصد از ظرفیت مخازن سدهای مهم را دارند بین 70 تا 90 درصد پر هست، سدهای نیجران، دو برج، تنگه حمام و شیرین دره از آن جمله به شمار می آیند و 13 سد دیگر که تنها دو درصد ظرفیت 177 سد مهم کشور را به خود تخصیص داده شده است داده اند بین 90 تا 100 درصد پر است که سدهای سورال ، گاوشان، رودبال ، داراب ، بافت و داریان از آن جمله است.

۹۶ سد که ۴۰ درصد حجم مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را تشکیل می‌دهند کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. سدهای دز، سفیدرود، لار، زاینده رود، ساوه و ملاصدرا از آن جمله است.

31 درصد سدهای پنجگانه تأمین کننده آب شرب پایتخت کشور عزیزمان ایران آب دارد.

وضع آبی 5 سد تأمین کننده آب شرب پایتخت کشور عزیزمان ایران بدهید شرح است:

سد لار 27 میلیون متر مکعب، سد طالقان 249 میلیون متر مکعب، سد کرج 101 میلیون متر مکعب، سد لتیان 29 میلیون متر مکعب و سد ماملو 179 میلیون متر مکعب آب دارند.

به این ترتیب در حال حاضر 586 میلیون متر مکعب آب در مخازن سدهای پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد و این سدها به ترتیب ذکر شده است 3، 59، 55، 39 و 72 درصد پر است و نسبت به سال قبل 2 درصد حجم آب سدهای پایتخت کشور عزیزمان ایران کمتر شده است است.

آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور به صدا درآمد

میزان ورودی آب به سدهای پنچگانه از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون 169 میلیون متر مکعب بود که نسبت به پارسال 7 درصد کم کردن نشان می دهد و میزان خروجی آب نسبت به وقت مشابه پارسال 413 میلیون متر مکعب گزارش شده است است که 5 درصد زیاد کردن دارد.

میانگین بارش در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از ابتدای سال ابی 35 میلی متر گزارش شده است است که نسبت به پارسال 66 درصد ونسبت به دراز مدت 67 درصدمنفی است.

۹۶ سد که ۴۰ درصد حجم مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را تشکیل می‌دهند کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. سدهای دز، سفیدرود، لار، زاینده رود، ساوه و ملاصدرا از آن جمله است.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs