کامپاگن بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله

کامپاگن: بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله تروریست های تکفیری داعش موشک

گت بلاگز اخبار اجتماعی کم کردن بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در دراز مدت , در هفته آخر پاییز

از ابتدای سال آبی جاری ۹۶-۹۷ تا ۲۷ آذرماه ارتفاع کل ریزش‌های هوا ۲۹.۳ میلیمتر گزارش شد که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره درازمدت ۵۰.۵ درصد و نسبت به دور

کم کردن بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در دراز مدت , در هفته آخر پاییز

در هفته آخر پاییز؛ کم کردن بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در دراز مدت

عبارات مهم : مقایسه

از ابتدای سال آبی جاری ۹۶-۹۷ تا ۲۷ آذرماه ارتفاع کل ریزش های هوا ۲۹.۳ میلیمتر گزارش شد که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره درازمدت ۵۰.۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۱.۲ درصد کم کردن را نشان می دهد.

به گزارش میزان، از ابتدا سال آبی تا ۲۷ آذر ماه ارتفاع کل ریزش های هوا بالغ بر ۲۹.۳ میلیمتر گزارش شده است و این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت (۵۹.۲ میلیمتر) ۵۰.۵ و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳۷.۲ میلیمتر) ۲۱.۲ درصد کم کردن را نشان می دهد.

کم کردن بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در دراز مدت , در هفته آخر پاییز

حجم بارش اول مهر تا آخر ۲۷ آذر ماه معادل ۴۸.۲۸۷ میلیارد مترمکعب اعلام شده است است.

میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر در سال آبی جاری تاکنون ۱۱۴.۳ میلیمتر گزارش شده، که این رقم در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۰ درصد کم کردن و در مقایسه با بلند مدت ۴۹ ساله بالغ بر ۱۳.۶ درصد اُفت داشته است.

از ابتدای سال آبی جاری ۹۶-۹۷ تا ۲۷ آذرماه ارتفاع کل ریزش‌های هوا ۲۹.۳ میلیمتر گزارش شد که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره درازمدت ۵۰.۵ درصد و نسبت به دور

در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، میزان بارش ها ۳۸.۲ میلیمتر گزارش شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۶ درصد کم کردن و در مقایسه با میانگین ۴۹ ساله ۵۷.۶ درصد اُفت داشته است.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۷۳.۴ میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی تاکنون با اُفت ۱۵.۳ درصدی بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد، ولی روند بارش در بلند مدت ۴۹ ساله با کم کردن ۱۹.۷ درصدی همراه بوده است.

میزان بارش در فلات مرکزی کشور عزیزمان ایران با ۴۸.۴ درصد کم کردن نسبت به سال گذشته ۸.۲ میلیمتر بارش را جهت خود به ثبت رسانده است.

کم کردن بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در دراز مدت , در هفته آخر پاییز

همچنین این حوزه در مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۹ میلیمتر بارش تا این مدت داشته و همچنین میانگین میانگین بارش در ۴۹ ساله گذشته این حوضه ۳۲.۴ میلیمتر گزارش شده است و اختلاف بارندگی در دراز مدت ۴۹ ساله در سال آبی تازه از کم کردن ۷۴.۷ درصدی بارش حکایت دارد.

حوضه مرزی شرق در سال آبی جاری ۱.۳ میلیمتر بارندگی داشته و این در حالی است که این منطقه در مدت مشابه سال آبی گذشته نیز ۱.۳ میلیمتر بارش گزارش شده است بود به طوریکه درصد بارش ها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و نسبت به آمار بلند مدت ۴۹ ساله با کم کردن ۹۱ درصدی روبرو بوده است.

از ابتدای سال آبی جاری ۹۶-۹۷ تا ۲۷ آذرماه ارتفاع کل ریزش‌های هوا ۲۹.۳ میلیمتر گزارش شد که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره درازمدت ۵۰.۵ درصد و نسبت به دور

حوضه آبی قره قوم تاکنون ۲۹.۳ میلیمتر بارش داشته است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته با ۲۱.۲ درصد کم کردن همراه بوده، ولی در بلندمدت ۴۹ ساله کم کردن ۶۳.۲ درصدی داشته است.

کم کردن بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در دراز مدت , در هفته آخر پاییز

واژه های کلیدی: مقایسه | بارندگی | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

کم کردن بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در دراز مدت , در هفته آخر پاییز

کم کردن بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در دراز مدت , در هفته آخر پاییز

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs