کامپاگن بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله

کامپاگن: بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله تروریست های تکفیری داعش موشک

گت بلاگز اخبار اجتماعی در پایتخت کشور عزیزمان ایران خرید و فروش رأی نداشتیم ، هفته آینده تعیین وظیفه شوراهای استان تهران

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه «هفته آینده وظیفه انتخابات در14 شهر و 33 بخش استان پایتخت کشور عزیزمان

در پایتخت کشور عزیزمان ایران خرید و فروش رأی نداشتیم ، هفته آینده تعیین وظیفه شوراهای استان تهران

هفته آینده تعیین وظیفه شوراهای استان تهران/ در پایتخت کشور عزیزمان ایران خرید و فروش رأی نداشتیم

عبارات مهم : ایران

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه «هفته آینده وظیفه انتخابات در14 شهر و 33 بخش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص می شود» گفت که در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تخلفاتی همچون خرید و فروش رای و آوردن اتوبوس جهت رای دادن گزارش شده است است که این موارد مربوط به استان و نه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده است.

علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هیئت های نظارت و اجرایی شهرستان ها و بخش های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تا فردا جهت اعلام نظر نهایی ارزش به هیئت نظارت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص تایید و یا رد انتخابات شوراها وقت دارند و بعد از آن از روز پنجشنبه هیئت نظارت استان وارد بررسی گزارشات می شود.

در پایتخت کشور عزیزمان ایران خرید و فروش رأی نداشتیم ، هفته آینده تعیین وظیفه شوراهای استان تهران

وی توضیح داد: حوزه انتخابیه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دارای 15 شهر و 33 بخش است که از این تعداد تنها انتخابات شوراها در شهرستان پایتخت کشور عزیزمان ایران تایید شده است است و وظیفه مابقی شهرها و بخش ها در هفته آینده مشخص می شود.

رحیمی راجع به طولانی شدن روند اعلام بررسی های هیئت نظارت در شهرهای متفاوت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به نتیجه های صندوق های رای گفت: اختلاف نظری بین هیئت های اجرایی و نظارت شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد که آنها تاکنون نتوانسته اند به اجماع برسند. ممکن است بعضی شهرها تصمیم به ابطال حوزه و یا صندوق آرا بگیرند که این عنوان به مشورت و بررسی های زیاد نیاز دارد.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه «هفته آینده وظیفه انتخابات در14 شهر و 33 بخش استان پایتخت کشور عزیزمان

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: گزارشات از خرید و فروش رای در بعضی از شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و آوردن اتوبوس از افراد غیر بومی به صورت سازماندهی شده است جهت رای دادن رسیده است که از جمله این شهرها پرند، پردیس، کهریزک و رباط کریم هست. براساس این گزارشات متعدد رسیده هیئت های نظارت شهرستان باید تصمیم نهایی را بگیرند که آیا می خواهند صندوق های رای، آرای یک یا چند فرد و یا حوزه را ابطال کنند و یا تصمیم دیگری دارند.

وی افزود: ابطال کل حوزه نیاز به تایید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها دارد، ولی ابطال یک یا چند صندوق و یا ابطال یک یا چند نفر با تایید هیئت نظارت استان نیز امکان پذیر خواهد بود. در حال حاضر هیئت نظارت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران وارد مرحله پیگیری نشده است چون هنوز گزارشات هیئت های نظارت شهرستان به ما نرسیده هست. انتظار می رود که تا فردا صورتجلسات هیئت های نظارت شهرستان های پایتخت کشور عزیزمان ایران اعم از تایید، رد و یا ابطال به دست ما برسد تا ما از روز پنجشنبه به مدت پنج روز مهلت قانونی، وارد پروسه پیگیری به نتیجه های صورتجلسات شهرستان های پایتخت کشور عزیزمان ایران شویم.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با این آینده نگری که در روز پنجشنبه نتیجه های بررسی ها به شکایات هفت شهر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام می شود گفت که تا هفته آینده و با اتمام مهلت پنج روزه پیگیری به صورتجلسات هیئت های نظارت شهرستان های تهران، هیئت نظارت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نتیجه های پیگیری ها را اعلام می کند. البته ما پیش از این گفته بودیم که اولویت ما ابطال کل حوزه انتخابیه نیست.

در پایتخت کشور عزیزمان ایران خرید و فروش رأی نداشتیم ، هفته آینده تعیین وظیفه شوراهای استان تهران

رحیمی در توضیح گفت: اگر حوزه انتخابیه ای به صورت کلی ابطال شود آن شهر به مدت 4 سال شورا نخواهد داشت و مدیریت امور شهر ی و شهرداری به وزارت کشور سپرده می شود. وزارت کشور نیز امور را به قائم مقامش یعنی استانداری خواهد داد تا به وظایف شهری بپردازد موردی که مشابه آن در شهر پردیس در دوره چهارم گزینش شوراها و جود داشت.

وی در آخر در تصویر العمل به انتشار اخباری در خصوص خرید و فروش رای در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: چنین چیزی صحت ندارد. ما در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حتی یک مورد گزارش از بازرسان و شکایت راجع به خرید و فروش رای و یا رای دادن اتوبوسی نداشته ایم بلکه این عنوان مربوط به بعضی شهرهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران است که در آن شهرها نه تنها خرید و فروش رای صورت گرفته بلکه افراد غیر بومی از سایر شهرها با اتوبوس جهت رای دادن آورده بودند.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه «هفته آینده وظیفه انتخابات در14 شهر و 33 بخش استان پایتخت کشور عزیزمان

واژه های کلیدی: ایران | انتخابات | استان تهران | انتخابات شوراها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs