کامپاگن بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله

کامپاگن: بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله تروریست های تکفیری داعش موشک

گت بلاگز اخبار گوناگون ماهی راه رونده عجیب ترین موجود دریا

اغلب این جانور در پژوهش های علمی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد لیکن قدرت عجیبی در بازسازی اجزای تخریب شده است ی بدنش را دارد. او حتی می تواند مغز آسیب دیده ی

ماهی راه رونده عجیب ترین موجود دریا

ماهی راه رونده عجیب ترین موجود دریا

عبارات مهم : تبدیل

اغلب این جانور در پژوهش های علمی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد لیکن قدرت عجیبی در بازسازی اجزای تخریب شده است ی بدنش را دارد. او حتی می تواند مغز آسیب دیده ی خود را بازسازی کند.

به گزارش تابناک،اکسولوتل (سمندر مکزیکی) یک موجود دوزیست است که به آن “ماهی راه رونده” هم می گویند، لیکن شبیه یک ماهی است که پا دارد. البته این موجود شگفت انگیز، یک ماهی نیست بلکه یک نوع “سمندر” است و از انواع منحصر به فرد آن به شمار می رود.

اکسولوتل؛ دو زیستی که لارو باقی می ماند

ماهی راه رونده عجیب ترین موجود دریا

در دوره ی رشد دوزیستان تغییرات زیادی در آنها به وجود می آید که هم در ظاهر و هم در اندام های داخلی و خارجی آنها ایجاد میشود و آخر لارو به جانور بالغ تبدیل می گردد. این فرآیند را می توان در قورباغه ها دید.

اغلب این جانور در پژوهش های علمی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد لیکن قدرت عجیبی در بازسازی اجزای تخریب شده است ی بدنش را دارد. او حتی می تواند مغز آسیب دیده ی

مرحله اول زندگی قورباغه در آب تخم می گذارد، بعد از تخم بیرون می آید و تبدیل به فرزند قورباغه کوچکی می شود که در آب زندگی می کند. بعد دست و پا در می آورد، بزرگ تر می شود و دمش کم کم کوچک می شود و بعد دمش از بین می رود و بیرون از آب دیگر می تواند نفس بکشد، و در نهایت پوستش به شکل یک قورباغه بالغ درمی آید. ولی اکسولوتل در تمامی عمرش لارو باقی میماند و اگر رشد کند بالغ نمیشود.

ماهی راه رونده عجیب ترین موجود دریا

اغلب این جانور در پژوهش های علمی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد لیکن قدرت عجیبی در بازسازی اجزای تخریب شده است ی بدنش را دارد. او حتی می تواند مغز آسیب دیده ی خود را بازسازی کند. . سمندر مکزیکی زیاد خاکستری و قهوه ای است ولی به رنگ های زرد، سفید و سیاه نیز یافت می شود.

اغلب این جانور در پژوهش های علمی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد لیکن قدرت عجیبی در بازسازی اجزای تخریب شده است ی بدنش را دارد. او حتی می تواند مغز آسیب دیده ی

واژه های کلیدی: تبدیل | جانور | بازسازی | قورباغه | اخبار گوناگون

ماهی راه رونده عجیب ترین موجود دریا

ماهی راه رونده عجیب ترین موجود دریا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs